"Jediná možnost něco udělat vždy byla začít něco dělat."Pierre Bonnard organizujeme osvětové a vzdělávací programy se společensky závažnou tématikou Zjistit více

Rakovina není náhoda

Určeno pro střední školy. Téma: Vliv životního stylu na prevenci onkologických onemocnění. Cílem besed je poskytovat středoškolské mládeži účinnou formou...

Romský (?) hlavolam

Určeno pro 7.-9. třídy ZŠ a střední školy. Téma: Problémy soužití s romskou menšinou, příčiny a řešení. Cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří ještě nemají vytvořené, resp. příliš zakořeněné...

Energie - budoucnost lidstva

Určeno pro 8.-9. třídy ZŠ a střední školy. Téma: Objektivní a věcné informace o ekonomických, ekologických...

Obezita není náhoda

Určeno pro 4.-7. třídy ZŠ. Téma: Vliv výživy, pohybu a životního stylu na prevenci obezity. Cílem besed je poskytovat dětem formou...

Rovnoprávnost není sprosté slovo

Určeno pro střední školy. Téma: Příčiny, důsledky a souvislosti všech druhů nerovnoprávnosti – muži/ženy, mladí/staří, bohatí/chudí, většiny/menšiny, zdraví/nemocní.

Top